Mikčiojimo problemų klubo istorija

1992 m. rugsėjo 29 d., po visą vasarą trukusių diskusijų ir paruošiamųjų darbų, Vilniaus m. Klinikinio psichoterapijos centro (VKPC, Vilnius, Malonioji g. 5) patalpose įvyko mikčiojimo problemų sprendimą koordinuojančios struktūros – Mikčiojimo problemų klubo – steigiamasis susirinkimas.


Čia buvo įkurtas Mikčiojimo problemų klubas

Susirinkime dalyvavę 10 žmonių priėmė klubo įstatus, išrinko klubo Prezidentą – dr. Vidūną Ramšą, viceprezidentę S. Bikulčiūtę, pirmąją klubo Tarybą (V. Klevickas, dr. K.-O. Polukordienė, V. Zalatoris, J. Bieliauskas, Ž. Svirnelis) ir Tarybos įgaliotąją atstovę ryšiams su Lenkija R. Grušnis).

Nutarta, kad klubas spręs tik funkcinio mikčiojimo (nesurišto su jokiais kitais susirgimais) problemas, o glausis – prie VKPC.

Diskusijose, iniciatyvinėje grupėje ir steigiamajame susirinkime dalyvavo: psichol. dr. K.-O. Polukordienė, tuometinis SAM vyr. logopedas Vaclovas Klevickas, gyd. Olegas Lapinas, logopedas Virmantas Pilkauskas, SAM logopedų draugijos pirmininkė Marija Stropienė, techn. dr. Vidūnas Ramša, VKPC darbuotoja Janina Kedavičienė, mikčiojantys studentai Julius Bieliauskas, Žilvinas Svirnelis, Valdas Bičkauskas, Artūras Savickas, Skirmantė Bikulčiūtė, Regina Grušnis, Pavelas Sartakovas, inž. Vilius Zalatoris. Per keletą mėnesių V. Ramša sukūrė klubo logotipą ir Darbo programas.

Klubo įstatai įregistruoti Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje 1992.12.17.

1996.05.24 ryšium su nauju Visuomeninių organizacijų įstatymu klubo įstatai perregistruoti, ir nuo to laiko klubas glaudžiasi Jaunimo psichologinės paramos centre (JPPC) Vilniuje, Rasų g. 20.


O čia jis registruotas dabar

Klubas neatsirado iš nieko. Dar 1977 metais į Vidūno Ramšos rankas pateko Amerikos Mikčiojimo fondo knygutė “Patarimai mikčiojantiems”. Jis užmezgė kontaktus su šios organizacijos Prezidente Jane Fraser ir gavo leidimą versti ir leisti šią ir visas kitas šios organizacijos knygas. Knygutė labdaringai ir greitai buvo išversta į lietuvių kalbą, tačiau ją išleisti nebuvo įmanoma, tad rašomąja mašinėle atspausdintas knygutės rankraštis 15 metų ėjo iš rankų į rankas, buvo skaitomas tiek mikčiojančiųjų, tiek ir specialistų.

Nuo 1980 m. pradėjusi psichologės karjerą, Kristina-Ona Polukordienė domėjosi mikčiojimu (tai buvo jos mokslinio darbo tema), apie ją ėmė burtis mikčiojantys pacientai, tarp kurių buvo ir V. Ramša. Per dešimtmetį išstudijavusi mikčiojimo psichologiją ir 1990 m. įgijusi mokslinį laipsnį, dr. K.-O. Polukordienė pradėjo dirbti psichologe VKPC, ir ten taip pat atsirado mikčiojančio jaunimo grupelė. 1988 m. įgijęs mokslinį laipsnį, V. Ramša pasijuto tvirčiau, tad ėmė rimčiau domėtis vertimo išleidimo galimybėmis. Jis pasiūlė dr. K.-O. Polukordienei parašyti pratarmę minėtam vertimui, ir bendradarbiavimas vyko toliau. Pagaliau 1992 m. rudenį “Mokslo“ leidykla knygutę išleido. Nors jos vaizdas atitiko ekonominius laikmečio sunkumus, bet tai buvo pirmoji lietuvių kalba išleista garsiausių pasaulio mikčiojimo specialistų knyga suaugusiems pacientams.

Nors ekonominė 1990.03.11 atsikūrusios Lietuvos valstybės situacija nebuvo puiki, tačiau istorinis fonas klubo įsikūrimo momentu buvo pakankamai gyvas. Viena po kitos steigėsi arba atsikūrinėjo visuomeninės specialistų, pacientų ir kitokios organizacijos, kupini entuziazmo žmonės planavo, ruošėsi aktyviai dirbti juos dominančiose srityse. Tad Mikčiojimo problemų klubo įsikūrimas Lietuvoje buvo istoriškai nulemtas.

Šiandien Mikčiojimo problemų klubas – tai apie 50 narių turinti visuomeninė pacientų organizacija, pagal galimybes vykdanti savo uždavinius. Klubo nariais yra aktyvūs mikčiojantys žmonės ir aktyvūs specialistai, kuriems tikrai rūpi mikčiojimo problemos.

Šiandien Mikčiojimo problemų klubo Taryba:
Dr. Vidūnas RAMŠA (Prezidentas)
Artūras FRANCKEVIČIUS (ūkiniai-organizaciniai klausimai, renginiai)
Tomas BRUZGELEVIČIUS  (kultūriniai renginiai ir klubo vidinio bendravimo organizavimas )
Žilvinas SVIRNELIS (savipagalbos grupės organizatorius)
Boris ORLOV
Rimas KARALIŪNAS
Vaclovas KLEVICKAS

© 2002-2014 Vidūnas Ramša
svetainių kūrimas